Pukánszky Béla
Rousseau gyermekszemlélete és a „fekete pedagógia” 3

Juliane Jakobi
A gyermek évszázada javított változatban 17

Meike Sophia Baader
A vallás és a reformpedagógia bensőséges kapcsolata 28

Pálvölgyi Ferenc
A reformpedagógia vallásos dimenziói 38

Németh András
A modern magyar iskolarendszer kialakulása a nemzetközi intézményfejlődési és recepciós folyamatok tükrében 50

Horváth Beáta
Egy érettségi tárgya, egy tárgy érettsége 71

Rójáné Oláh Erika
A régi és az új középszintű matematika érettségi vizsga összehasonlítása 79

Kerber Zoltán
Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései I. 97

Nóbik Attila
Rousseau-kép a 19. századi neveléstörténeti
tankönyvekben 125

Hargitai Henrik
Tipográfiai analfabétizmus 131

Kojantiz László
Tankönyvanalízisek 135
Mikonya György
Régi tankönyvek mustrája a Széchenyi Könyvtárban 144

Halmai Tamás
Közelítések, távlatok 149
(Kovalcsik Katalin [2001, szerk.]: Tanulmányok a cigányság
társadalmi helyzete és kultúrája köréből)

Kolozsi Ádám
Az etnológia új útjai 150
(Kaschuba, Wolfgang [2004]: Bevezetés az európai etnológiába)

Contents 155

05/9