Nagy Péter Tibor
Az állami befolyás növekedése a magyarországi oktatásban 1867–1945 3

I. Az állami befolyás expanziójának hatása az oktatásban való részvétel és az iskolázottság növekedésében 3

I.1 Az állam növekvő szerepvállalása és az
analfabetizmus csökkenése 4

II. Az állami befolyás expanziója az egyházakkal
szemben 60

II.1 Állam és egyház a népiskola-politikában 60

II.2 Állam és egyház a középiskola-politikában 87

II.3 Állam és egyház Trianon után 107

III. Az állami befolyás expanziója az oktatás
új tényezőivel szemben 136

III.1 Az oktatáspolitika új tényezői az állami befolyás
expanziójának első korszakában 136

III.2 A tanügyigazgatás egészének felborulása 160

IV. Kronológiai áttekintés 182

V. Összefoglaló megjegyzések 204

Vélemények az értekezésről

Halász Gábor
Vélemény 230

Kelemen Elemér
Vélemény 238

Kardos József
Vélemény 242

Nagy Péter Tibor
Válasz 246

Contents 263

Nagy József
A hagyományos pedagógiai kultúra csődje

05/6-7