Veres András
Mérei Ferenc művészet-lélektani munkássága 3

K. Nagy Emese
A társas interakció mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban 16

Kádár Péter
A lelkiismeret témaköre az Ember- és társadalomismeret oktatásában 26

Kövesdi Tibor
Elrejtett dimenziók 34

Csáky-Pallavicini Roger - Ittzés András - Szabó Tünde - Vári Andrea - Mesterházy Andrea - Tomcsányi Teodóra
Autoritás és hivatásválasztás 44

Pikó Bettina - Bak Judit
A gyermekek egészség- és környezet-tudatosságának alakítása 54

Csanády Márton
Újhullámok az európai felsőoktatásban 61

Petrolay Margit
Mese a suszter fiáról 79

Anne-Marie Ostergaar
Vágyakozás a szekrény világából 86

Legáth Zsolt
Andersen rivaldafényben 92

Gergely András - Gergely Andrásné Rácz Éva
Kutatás cigányúton 95

Karikó Sándor
Filozófus és pedagógus egy személyben 98

Komlósi Sándor
Hűséges tanítványok, hűséges nevelők 102

Martin Ferenc
Időhiány 105
(Koltai Lajos [2005]: Sorstalanság)

Pócsik Andrea
A film(elmélet)en túl 108
(Pethő Ágnes [2003]): Múzsák tükre)

Éger Veronika
Nem ember szívébe való nagy kínok… 112
(Euripidész: Médeia. BudapestUi Katona József Színház)

Sipos Lajos
Akkor is karácsony volt 115
(Dobos Mariann [2003]: Akkor is karácsony volt [1944].
Dobos Mariann [2004]: Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról)

A frazeológiától a terminológiáig, a menedzsmenttől a nyelvhelyességig 120

Bérces Edit
Sportmenedzser-szótár 121

Tötős Miklós
Bibliai lexikon 124

Papp Eszter
Idegenszó-tár 127

Kuttor Eszter
Közhelyszótár 130

Kispál Tamás
Két új frazeológiai szótár 133

Bérces Emese
Magyar nyelvhelyességi lexikon 136

Szöllősy Éva
The Oxford Compact English Dictionary 142

Fóris Ágota
Az Európai Unió hivatalos kifejezéstára 145

Satöbbi 149

Contents 151

05/5