Csapó Benő
A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében 3

Schüttler Tamás
Hídverés a neveléstudomány és a gyakorlat között 11

Nagy Péter Tibor
Educatio. 16

Csépe Valéria
A Magyar Pszichológiai Szemle 20

Géczi János
Az Iskolakultúráról 22


Herskovits Mária
Mit kezdjünk a tehetséggel? 25

Lackó Mária
Különböző szövegek megértése a cím alapján 37

Kende Anna
"Én nem akarom elkülöníteni semmi szín alatt" 52

Jeffrey Mirel
Régi nevelési elvek, új amerikai iskolák 65

Mészáros György
A "rossz arcúak" szava: a kritikai pedagógia kihívása 84


Hercz Mária
Lehetőség a nevelőmunka minőségi értékelésére 102

Solymosi Tari Emőke
"nem csak a zene kedvéért erőltetjük." 107

Gabnai Katalin
A drámapedagógia hazai honosodása és jelene 110

Holik Ildikó
Pedagógusvélemények az egységes tanárképzésről és a
gyakorlóiskolákról 119

Földes Petra
Egy nemlétező műfaj: a pedagógiai tanácsadás 127


Forray R. Katalin
Kié az egyetem? 131
(Kozma Tamás: Kié az egyetem? A felsooktatás nevelésszociológiája )

Tófalvy Tamás
Szüntelen tanulás 134
(Bruner, Jerome: Az oktatás kultúrája)

Kápolnai Iván
Iskolák, felekezetek, kurzusok 138
(Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti
egyenlotlenségek Magyarországon (1867-1945))

Bene Annamária
A vajdasági magyarok kétnyelvusége a pszichológus
szemével 143
(Göncz Lajos: A vajdasági magyarság kétnyelvusége.
Nyelvpszichológiai vonatkozások)

Mirnics Zsuzsa
Környezetnyelv-tanulás - a tolerancia eszköze 145
(Bálizs Jutka - Mikes Melánia: Játsszunk, énekeljünk
magyarul! - Tevékenységek nem magyar anyanyelvu
gyermekek részére - Pedagógusok kézikönyve)

Éger Veronika
Országomat egy lóért! 147
(William Shakespeare: III. Richard. Budapesti Nemzeti
Színház)

Contents

05/4