Kulturális örökség 3

György Péter
Minden archívum, minden örökség 4

Sonkoly Gábor
Örökség és történelem: az emlékezet technikái 16

Kecskeméti Károly
Levéltár és emlékezet 23

Dobszay László
A hangzó hagyomány: a lejegyzett és a rögzített zene 34

Fejős Zoltán
Néprajz, antropológia – a kulturális örökség és az emlékezet kategóriái 41

Tomsics Emőke
Nemzeti identitás és fotográfia 49


Andor Mihály
Lépéskényszer 57

Molnár Gyöngyvér
Az objektív mérés lehetősége: a Rasch-modell 71

Radnóti Katalin
A fizika tantárgy helyzete egy vizsgálat tükrében 81

Franyó István
Biológiatanítás középfokon 95

Fernengel András
A kémiatanítás helyzete a közoktatásban 110

Ütőné Visi Judit
A földrajz tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai 123


Keller Magdolna – Pusztai Gabriella
Középiskolai vademecum 140
(Nagy Mária [2003, szerk.]: Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán)

Contents 150

05/3